Кичевско-бродски регион


Девини кули
alt
ТЕСНИОТ КАРПЕСТ ГРЕБЕН
Девини Кули
се издига 75 м над реката Треска, на 596 метри
надморска височина, еден километар
од поречкото планинско село Девич.
Повеќе...
 
Музеј на Западна Македонија
alt
ЗГРАДАТА НА МУЗЕЈОТ
датира од 1892 година
и во него педантно и систематски
е овековечено културно-историското
минато на овој крај од Македонија.
Повеќе...
 
Манастир Св. Богородица Пречиста
alt
МАНАСТИРОТ ПОСВЕТЕН НА
Св. Богородица
Пречиста или попозната како Богородица
Кичевска претставува препознатлив
духовен центар на Кичево и регионот.
Повеќе...
 
Китино кале
alt
ТВРДИНАТА КИТИНО КАЛЕ
е археолошки
локалитет од праисториско време,
од каде почнал животот во денешно Кичево,
поради што се смета за јадро на градот.
Повеќе...