Пелагонски регионмакедонски театарски фестивал
јуни, Прилеп
Сите на театар - ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ >>
 

меѓународен фестивал на филмска камера
октомври, Битола
За филмофили... БРАЌА МАНАКИ >>
 

меѓународна детска ликовна колонија

23 до 30 мај
, Битола
Детска уметност - МАЛ БИТОЛСКИ МОНМАРТР >>