Гостилница и ноќевалиште Извор - Македонски БродНоќевалиште- гостилница извор се наоѓа на само 17км. од Мак.Брод по течението на реката Треска.

 Ресторанот работи  веќе 10 години и е изграден на  темелите  на стара воденица  низ кој  врват  и тече ладна студена планинска  вода. Во ресторанот се приготвуваат сите видови од традиционалмната  македонска кујна и риба на приготвена  на повеќе начини како калифорниска пастрмка, златна  речна риба и крап.

  Располага со капацитет  од 100 места.

Ножевалиштето располага со 10 соби.

Гостилница и ноќевалиште
Извор - с.Долни Манастирец
Македонски Брод
Информации и резервации на :
тел: 389 45 279 200
        389 70 950 009