Чајџилница НасерЧајџилницата е лоцирана во Старата Скопска Чаршија. Во неа освен најразличните видови на чаеиви можете
да се забавувате и во многубројните друштвени игри: карти, домино, табла и хокеј.

Ул. 108 бр. 1 - Скопје
Информации на тел. 389 70 45 46 45