Tullamore Dew - виски бар Струга Виски бар со сите најпознати сведски  брендови  на виски пијалоци како и најпознатиот  Tullamore Dow виски.Добри забави и пријатна атмосфера за секој миг во денот.

ул.15-ти Корпус бр.44 - Струга
 тел: 389 76 427 205