Т.А Бран Прилеп
 

   Туристичката агенција Бран егзистира од 1992 год и зад успехот  на оваа агенција стојат вреботените во неа, кои многу професионално и доследно си ја извршуваат својата работа.
   Агенцијата поседува лиценца А и поседува 3 големи и 1 помал мини бус од 18 седишта.Главна и идејна цел на агенцијата е пред се развој на домашниот и странскиот туризам преку организирање на домашни и странски летувања.

  Информации
ул„Пере Тошев„ бр.75 Прилеп
 тел 389 48 411 188
        389 48 434 606

www.bran.com.mk/