Водно
alt

Водно има поволна географска положба, бидејќи во негова близина се наоѓаат важни патишта, железници и секако градот Скопје. Климата на Водно е пријатна, типично планинска.

Во различни периоди од годината климата е многу различна така што средната температура е 23 Целзиусови степени. Најниската измерена температура во јануари 2005 година изнесувала -15 Целзиусови степени, а највисоката измерена температура во јули истата година изнесувала 43 Целзиусови степени.

alt   alt

Водно има разновидна хидрографска мрежа: потоци, подземни води, водопади, извори. Има многу потоци кои овчарите ги користат за напојување на стоката и делумно за наводнување на дивите костени. Водно ги има сите предуслови за развој на рекреативниот туризам, бидејќи ги има сите потенцијали.