Во длабочините на културата и историјата...
Манастири во Вељуса и Водоча
alt
ЕДНА ОД НАЈСТАРИТЕ
во Македонија е црквата
во Вељуса, која никогаш не била уривана ниту обновувана - како што е изградена, таква е и денес, закитена со забот на времето.
Повеќе...
 
Римска терма во Банско
alt
ЛЕКОВИТАТА РИМСКА БАЊА
(терма),
близу до Струмица и селото Банско, е откриена
случајно при копањето на темелите
за хотелот „Цар Самуил“ во 1978 година.
Повеќе...
 
Цареви кули
alt
НАЈСТАРИТЕ ОТКРИТИЈА за тврдината
издигната на еден рид југозападно од Струмица
говорат за живот во оваа област
уште пред Римската Империја.
Повеќе...
 
Црква Св. Троица
alt
ПОКРАЈ ТОА ШТО Е ПОЗНАТ
по рудниците
за бакар и железо, највпечатлив објект
во Радовиш е соборната црква
Света Троица, осветена во 2003 година.
Повеќе...