Во длабочините на културата и историјата...
Манастир Св. Јоаким Осоговски
alt
НА ПАДИНИТЕ НА
Осоговските планини,
недалеку од Крива Паланка, се наоѓа добро сочуваниот манастир посветен на македонскиот пустиножител св. Јоаким Осоговски.
Повеќе...
 
Црква Св. Ѓорѓи
ЦРКВАТА СВЕТИ ЃОРЃИ, сместена
во центарот на селото Старо Нагоричане,
зазема едно од најзначајните места во историјата на византиската уметност во Македонија. 
Повеќе...
 
Цоцев камен


ЦОЦЕВ КАМЕН Е КАРПА
од вулканско потекло,
висока стотина метри и стара неколку
милиони години, која денес се смета
за праисториска опсерваторија.

Повеќе...
 
Кратовски мостови

КРАТОВСКИТЕ КАМЕНИ МОСТОВИ
распоредени околу чаршијата, заедно со кулите,
му даваат на градот средновековен лик
и амбиент на град-музеј.
Повеќе...