Во допир со природните убавини...
Лозја и вино
alt
ЛОЗАРСТВОТО E ГЛАВНА ГРАНКА
на економскиот живот на Тиквешијата, поради што
таа претставува најголемо виногорје во Македонија и на Балканот.
Повеќе...
 
Езеро Младост
alt
ЕЗЕРОТО МЛАДОСТ (ВЕЛЕШКО ЕЗЕРО)
е вештачка акумулација на локација до која
се оди по асфалтиран пат, кој го поврзува
локалниот пат со комплексот на мотели.
Повеќе...
 
Алшар
alt
ПОЗНАТИ СВЕТСКИ ГЕОЛОЗИ
рудникот Алшар
го нарекуваат најголема тајна на планетата, бидејќи во неговата утроба се криела тајната
за постанокот на Космосот и на Сончевиот систем.
Повеќе...
 
Тиквешко Езеро
alt
ТИКВЕШКОТО ЕЗЕРО Е НАЈГОЛЕМО
вештачко езеро по површина, по длабочина
и по должина во Република Македонија,
а второ по вкупното количество вода.
Повеќе...
 
Солунска Глава
alt
СОЛУНСКА ГЛАВА Е НАЈМАРКАНТНИОТ
алпинистички предизвик во Македонија,
сместен во централниот дел
на земјата, на планината Јакупица.
Повеќе...